Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: Dla Mieszkańca

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Zarządzeniem Nr Ri/26/2011 Wójta Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podejmuje on działania interwencyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i powstrzymania przemocy domowej.

Zespół stosuje procedury w ramach "Niebieskiej Karty" - szybka reakcja na przemoc z powiadomieniem policji, sądu, prokuratury.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  • pracownicy socjalni,
  • policjanci,
  • strażnik gminny,
  • pedagog,
  • przedstawiciel NZOZ ZDROWIE-BIS W Świdwinie,
  • przedstawiciel Caritas,
  • przedstawiciel „Carpe diem”
  • kuratorzy zawodowi,
  • członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie