Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: SENIORZY

Zachodniopomorska Karta Seniora

Zachodniopomorska Karta Seniora uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu.

Wsparciem objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie Gminy Świdwin, które ukończyły 60 lat.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.

Jak korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Seniora?

Karta jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest bezpłatny duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać należy się zgłosić do Centrum.

Wykaz ulg pod adresem:

http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

Pliki do pobrania: