Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Łatwiej” w Klępczewie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób powyżej 18 roku życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Środowiskowy Dom Samopomocy zainaugurował swoją działalność w grudniu 2013 roku.

Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy powinny złożyć stosowne dokumenty dostępne w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.