Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: PROJEKTY

Projekt „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin”

Logo projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin”

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin od grudnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. realizuje projekt pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych  dla 2505 osób w Gminie Świdwin w okresie XII.2020-VIII.2023.

Projekt podzielony został na IV Kamienie Milowe:

I Kamień Milowy – Opracowanie Planu Wdrożenia CUS:

  • diagnoza obecnego stanu usług społecznych, potrzeb mieszkańców,
  • planowanie katalogu usług społecznych,
  • określenie celów i sposób ich pomiaru,
  • utworzenie planu podnoszenia kompetencji zespołu wdrażania CUS oraz sposobu zarządzania CUS,
  • ustalenie założeń do Programu usług społecznych,
  • sprecyzowanie planu organizowania usług społecznych oraz
  • planu strukturyzacji i sposoby testowania, sposób monitorowania,
  • określenie dokumentów oraz zasad współpracy  między jednostkami.

II Kamień Milowy – Realizacja Planu Wdrażania CUS poprzez realizację usług społecznych

  • Usługi społeczne realizowane w ramach CUS podejmowane będą  w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie  niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach  lub ogółu mieszkańców.

III Kamień MilowyAktualizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych po uwzględnieniu wniosków z monitoringu działań przeprowadzonych w ramach Kamienia Milowego II.

IV Kamień Milowy – przegląd działań projektowych  i wypracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS.

Całkowita wartość projektu

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Dotację w wysokości 2085 552,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym" PO WER 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Plakat informujący o projekcie
Format: jpg, 102.22 kB