Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: Dla Mieszkańca

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, że wznawia wydawanie skierowań do PCK w Koszalinie w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.

Aby uzyskać skierowanie w CUS Świdwin należy przedstawić dochód za ostatni miesiąc.

Pomoc żywnościowa przysługuje, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty:

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które już odebrały żywność w tym programie mają możliwość pobrania dodatkowych produktów bez ponownego wystawiania skierowań z CUS- u.

CUS w Gminie Świdwin wydaje skierowania dla nowych osób po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie skierowania.

Wydawanie żywności odbywa się po wcześniejszej rejestracji osób posiadających skierowania z CUS Świdwin w:  Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20, 75-214 Koszalin.

Rejestracja skierowań w PCK Koszalin odbywa się pod numerem telefonu: 94 342 50 33, 502 312 277.

Wszelkie informacje dotyczące skierowań można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin pod numerem telefonu: 94 365 20 58.

PCK w Koszalinie aktualnie wydaje produkty takie jak:

  • koncentrat pomodorowy,
  • powidła śliwkowe,
  • szynka drobiowa,
  • szynka wieprzowa.


Warsztaty towarzyszące wydawaniu żywności

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, że osoby otrzymujące skierowanie do PCK o/ Koszalin mogą uczestniczyć w działaniach towarzyszących tj. warsztatach. Więcej informacji można uzyskać u pracownikach socjalnych wydających skierowania.