Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: SENIORZY

Opieka 75+

Strategicznym celem programu „Opieka 75+”, jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  3. umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej,
  4. wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym