Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: strona główna

Klub Seniora

Dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na terenie Gminy Świdwin funkcjonują trzy Kluby Seniora w miejscowościach Krosino, Rogalino i Cieszeniewo.

Celem Klubów jest motywowanie ludzi w  wieku 60+ do wspólnego spędzania wolnego czasu, zwiększania udziału w życiu społecznym, zawierania znajomości, przyjaźni, integracji międzypokoleniowej, aktywizacji seniorów z różnych środowisk, propagowanie kultury i sztuki, upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, organizowanie różnych form wypoczynku, imprez okolicznościowych, zajęć terapeutycznych, prelekcji zgodnie z zainteresowaniami członków klubu oraz organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.

Kluby Seniora  opracowują własne programy i plany pracy, czynne są od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie. Udział w zajęciach Klubu jest nieodpłatny. Deklaracja uczestnictwa dostępna jest w każdym Klubie w godzinach funkcjonowania oraz w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.