Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, że do 15.09.2023r. można składać w tut. organie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochód uprawniający do stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności