Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych 2023/2024

Na białym tle uśmiechnięta rodzina, trzymająca się za ręce, z lewej strony ojciec, następnie córka, syn i matka. Matka trzyma małe dziecko na ręku. 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, że od 1 lipca rozpocznie się termin składania wniosków o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2023/2024.

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2023/2024, w celu uzyskania świadczeń.

  1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami obowiązują dochody za 2022r. uwzględniając dochód utracony i uzyskany po roku 2022. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł (na osobę w rodzinie) lub 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Fundusz alimentacyjny – przy ustalaniu prawa do funduszu alimentacyjnego obowiązują dochody za 2022r. uwzględniając dochód utracony i uzyskany po roku 2022. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł.

Wypełnione wnioski wraz z kopią wymaganych dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, nakazy podatkowe) należy złożyć pracownikowi sekcji świadczeń zabezpieczenia  społecznego, pok. 3.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 lub odebrać z Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami sekcji  pod nr telefonu: 94 3650067, 504435949.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności