Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

Zajęcia fitness

Na plakacie widnieje informacja o treści : Uwaga ! Ostatnia szansa w tym roku, aby wraz z Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin zadbać o swoją kondycję. Zajęcia fitness pod przewodnictwem instruktora, Pana Pawła Łotarewicza będą odbywały się w terminach:świetlica Oparzno- w godzinach 12:00-14:00 (12:00-13:00 dzieci i młodzież; 13:00-14:00- dorośli i seniorzy), Świetlica Klępczewo- w godzinach 14:30-16:30 (14:30-15:30 dzieci i młodzież; 15:30-16:30- dorośli i seniorzy),Szkoła Podstawowa Bierzwnica- w godzinach 17:00-19:00 (17:00-18:00 dzieci i młodzież; 18:00-19:00- dorośli i seniorzy).Zapraszamy. Wsparcie oferowane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0061/20, pt. „Utworzenie Centrum  Usług  Społecznych  w  Gminie  Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. U góry tekstu znajdują się znaki unijne to jest Fundusze Europejskie flaga Rzeczpospolitej Polska i Unii Europejskiej, logo Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin oraz herb Urzędu Gminy Świdwin.Treść ogłoszenia znajduje się na fioletowym tle. U góry plakatu widnieje napis fitness wokól którego mieszczone są grafiki kobiet wykonujacych ćwiczenia fizyczne. Po obu stronach plakatu umieszczone są również  grafiki w  białym klorze  w kształkcie nachodzących na siebie  trójkątów  i prostokątów.  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Klub rodzica
Psycholog